Skrotbiler

Vi modtager udtjente biler til miljøbehandling

Du får skrotningsbeløbet på kr. 2.200,-

Pengene bliver overført til din konto af miljøstyrelsen.

Det er den der står som ejer på registreringsattesten der kan skrotte bilen.

Vi godtager desværre ikke fuldmagter

Vi har brug for

  • Skrotbilen
  • Nummerpladerne – hvis bilen ikke er afmeldt

Pas på synsfristen

Hvis din bil ikke kan klare et syn, og du har besluttet at skrotte den, så skal du være meget opmærksom på synsfristen, ellers kan det koste dig mindst én bøde på kr. 2.000,-

Regler for skrotningspræmie

Ønsker du at søge skrotningsgodtgørelse for din aftjente bil, skal du logge på borger.dk med dit Nem-id/MitID. Når du har ansøgt og valgt os som modtager af din bil, vil vi efterfølgende stå for afmelding hos SKAT og godkende at vi har modtaget din bil.

Efterfølgende vil Miljøstyrelsen udbetale 2.200 kr. til sidste registrerede ejer.

Der udbetales ikke godtgørelse hvis bilen er afmeldt før d. 1. juli 2000.

Der udbetales ikke godtgørelse for biler med en totalvægt over 3.500 kg. og for biler der er indrettet til befordring af mere end 9 personer inkl. føreren.

Du vil modtage en afmeldingskvittering, hvis vi afmelder bilen for dig hos SKAT, samt vil du få en kvittering på at vi har behandlet din ansøgning og sagen efterfølgende er afsluttet fra din og vores side.

Skulle du være fritaget for at have et Nem-id/MitID, kan vi være behjælpelige med ansøgningen, men for at vi kan hjælpe dig, skal du medbringe dokumentation for fritagelse af Nem-id/MitID.

Åbningstider

Mandag til Fredag 7.30 – 16.00

Vi køber udtjente biler samt jern og metalskrot fra private og virksomheder