VI KØBER UDTJENTE BILER TIL MILJØBEHANDLING OG UDBETALER SKROTNINGSPRÆMIE


Du får skrotningsbeløbet på kr. 2.200,-

Vi afregner med overførsel til din bankkonto.

Det er den der står som ejer på registreringsattesten der kan skrotte bilen. Vi godtager desværre ikke fuldmagter.
VI HAR BRUG FOR..

Skrotbilen

Den originale registreringsattest

Nummerpladerne – hvis bilen ikke er afmeldt

Pas på synsfristen!

Hvis din bil ikke kan klare et syn, og du har besluttet at skrotte den, så skal du være meget opmærksom på synsfristen, ellers kan det koste dig mindst én bøde på kr. 2.000,-

REGLER FOR SKROTNINGSPRÆMIE

Den sidst registrerede ejer i Motorregisteret er berettiget til en skrotningspræmie på kr. 2.200.

Der udbetales ikke godtgørelse hvis bilen er afmeldt før d. 1. juli 2000.

Der udbetales ikke godtgørelse for biler med en totalvægt over 3.500 kg. og for biler der er indrettet til befordring af mere end 9 personer inkl. føreren.

Når bilen afleveres hos ophuggeren skal ophuggeren udstede en skrotningsattest.

Attesten skal underskrives af ophuggeren og af bilens ejer.

Ophuggeren skal udlevere en kopi af skrotningsattesten til dig.

Skrotningsattest skal underskrives af den sidst registrerede ejer, før der kan udbetales skrotningsgodtgørelse.