VI KØBER UDTJENTE BILER TIL MILJØBEHANDLING OG UDBETALER SKROTNINGSPRÆMIE


Du får skrotningsbeløbet på kr. 2.200,-

Vi afregner med overførsel til din bankkonto.

Det er den der står som ejer på registreringsattesten der kan skrotte bilen. Vi godtager desværre ikke fuldmagter.


OBS: Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen, har oprettet en midlertidig ordning, der forhøjer godtgørelse ved skrotning af en ældre dieselbil fra 2.200 kr. med yderligere 2.800 kr., således at 5.000 kr. kan udbetales i godtgørelse. For at kvalificere sig til den forhøjede godtgørelse, skal der være tale om en dieselbil, som er indregistreret første gang før 1. januar 2006.

Ordningen er gældende i 2019 og 2020, eller indtil de afsatte midler er opbrugt.

Ordningen træder i kraft d. 1. februar 2019. Biler der er indleveret til ophugning inden d. 1. februar 2019, er ikke omfattet af den forhøjede godtgørelse.

Køretøjet må ikke være afmeldt før 1. juli 2000.
VI HAR BRUG FOR..

Skrotbilen

Den originale registreringsattest

Nummerpladerne – hvis bilen ikke er afmeldt

Pas på synsfristen!

Hvis din bil ikke kan klare et syn, og du har besluttet at skrotte den, så skal du være meget opmærksom på synsfristen, ellers kan det koste dig mindst én bøde på kr. 2.000,-

REGLER FOR SKROTNINGSPRÆMIE

Den sidst registrerede ejer i Motorregisteret er berettiget til en skrotningspræmie på kr. 2.200.

Der udbetales ikke godtgørelse hvis bilen er afmeldt før d. 1. juli 2000.

Der udbetales ikke godtgørelse for biler med en totalvægt over 3.500 kg. og for biler der er indrettet til befordring af mere end 9 personer inkl. føreren.

Når bilen afleveres hos ophuggeren skal ophuggeren udstede en skrotningsattest.

Attesten skal underskrives af ophuggeren og af bilens ejer.

Ophuggeren skal udlevere en kopi af skrotningsattesten til dig.

Skrotningsattest skal underskrives af den sidst registrerede ejer, før der kan udbetales skrotningsgodtgørelse.