RING NU +45 75 12 02 99

Åbningstider: Mandag til Fredag 7.30 til 16.00

Vi køber udtjente biler samt jern- og metalskrot

JERN- OG METALSKROT FRA FIRMAER OG PRIVATE

Vi køber og behandler de fleste former for restprodukter og affald (jern og metal)

I stedet for at aflevere skrottet på den kommunale genbrugsplads, så kan du sælge dit skrot her.

Vi vejer på certificerede vægte, og laver et afregningsbilag på handlen.

Udbetalinger over kr. 3.000 overføres til din bankkonto. Husk billedlegimation i form af kørekort eller pas.


Vi køber udtjente biler til miljøbehandling og udbetaler skrotningspræmie

Du får skrotningsbeløbet på kr. 2.200,-

Vi afregner med overførsel til din bankkonto.

Det er den der står som ejer på registreringsattesten der kan skrotte bilen.

OBS: Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen, har oprettet en midlertidig ordning, der forhøjer godtgørelse ved skrotning af en ældre dieselbil fra 2.200 kr. med yderligere 2.800 kr., således at 5.000 kr. kan udbetales i godtgørelse. For at kvalificere sig til den forhøjede godtgørelse, skal der være tale om en dieselbil, som er indregistreret første gang før 1. januar 2006.

Ordningen er gældende i 2019 og 2020, eller indtil de afsatte midler er opbrugt.

Ordningen træder i kraft d. 1. februar 2019. Biler der er indleveret til ophugning inden d. 1. februar 2019, er ikke omfattet af den forhøjede godtgørelse.

Køretøjet må ikke være afmeldt før 1. juli 2000.

VI SERVICERER..

Håndværkere

Industri

Landbrug

Erhverv

Kommuner

Affaldsselskaber

Nedbrydningsvirksomheder

Private

Vi har kaffe på kanden

- og et bolsje til tanden